qorxaqlıq

qorxaqlıq
is. Qorxağa xas olan hal; cəsarətsizlik, ürəksizlik, ağciyərlik. Çətinlik qarşısında qorxaqlıq göstərmək. Müharibədə qorxaqlıq cinayətə bərabərdir. Ehtiyat qorxaqlıq demək deyil. – Qıraqdan baxanlar müəllimin qorxaqlığına gülmüşdülər. M. C..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • cübn — ə. qorxaqlıq, qorxaq olma …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • cəbanət — ə. qorxaqlıq, cəsarətsizlik …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • öddəhlix’ — (Ağbaba) qorxaqlıq. – Hər işdə öddəhliy eləmə …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • ağciyərlik — is. Qorxaqlıq, cəsarətsizlik, ürəksizlik, acizlik. <Kəyan:> Zərər yoxdur, Qulam, ağciyərlikdən ağsaç olmaq yaxşıdır! Ə. Ə …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ağgözlük — is. dan. Qorxaqlıq, cəsarətsizlik, ağciyərlik …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • cürətsizlik — is. Cəsarətsizlik, ürəksizlik, qorxaqlıq. Yenə də mən həmin səsdə cürətsizlik duyurdum. S. R …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • cəsarətsizlik — is. Cəsarətsiz adama xas olan hal; qorxaqlıq, ürəksizlik, ağciyərlik. Cəsarətsizlik göstərmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • gözüqıpıqlıq — is. 1. Gözlərin tam açıla bilməməsi, yarıyumulu olması. // Kirpiklərini tez tez qırpma xasiyyəti. 2. məc. Hər şeydən qorxma, səksənmə, diksinmə; qorxaqlıq, ağciyərlik …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kəmcürətlilik — is. Cürət, cəsarət azlığı; cürətsizlik, cəsarətsizlik, qorxaqlıq. Burada kəmcürətliliyimiz aşkara çıxır. C. M …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ləçək — is. 1. Ağdan, çitdən, ipəkdən və s. dən üçkünc qadın baş örtüyü. Nəhayət <Gövhər> . . ləçəyini açıb qulaqlarının və qaşının üstündən çəkdi. Ə. Ə.. 2. bot. Çiçək tacında olan yarpaq, gül yarpağı. Dağgülünün çiçəkləri; Nanələrin ləçəkləri;… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”